कर्मचारी विवरण

सि.नं तस्बिर नाम पद महाशाखा/शाखा फोन इमेल
1 वेदप्रसाद भण्डारी वेदप्रसाद भण्डारी सचिव - ----
2 हिरालाल चौधरी हिरालाल चौधरी उपसचिव 091527600 chyhira2028@gmail.com
3 नरेन्द्र सिंह ठगुन्ना नरेन्द्र सिंह ठगुन्ना शाखा अधिकृत 9762306948 thagunna46@gmail.com
4 धनराज धामी धनराज धामी शाखा अधिकृत 9841975855 drdhami74@gmail.com
5 यज्ञराज लेखक यज्ञराज लेखक लेखा अधिकृत 9849652203 yr.lekhak@gmail.com
6 मीना जोशी मीना जोशी शाखा अधिकृत 9848422080 meena22080@gmail.com
7 सरोज चौधरी सरोज चौधरी शाखा अधिकृत 9848626427 chaudharysaroj876@gmail.com
8 विर सिंह भण्डारी विर सिंह भण्डारी कम्प्युटर अधिकृत 9812688208 birsinghbhandari10@gmail.com
9 देवेन्द्र शाह देवेन्द्र शाह अधिकृत 9843383370 devendrashah797@gmail.com
10 दिर्घमती जोशी दिर्घमती जोशी नायब सुब्बा 9848760145 joshidirghmati@gmail.com
11 भानुभक्त भट्टराई भानुभक्त भट्टराई सहायक पाँचौ 9848456157 bbbhattarai@outlook.com
12 विष्णु साउद विष्णु साउद सहायक पाँचौ 9848585957 ----
13 रेवती भट्ट रेवती भट्ट सहायक पाँचौ 9848597516 rewatibhatt40@gmail.com