कर्मचारी विवरण

सि.नं तस्बिर नाम पद महाशाखा/शाखा फोन इमेल
1 पुष्कर   न्यौपाने पुष्कर न्यौपाने सचिव 091527600 ----
2 हिरालाल  चौधरी हिरालाल चौधरी उपसचिव 091527600 chyhira2028@gmail.com
3 नरेन्द्र सिंह ठगुन्ना नरेन्द्र सिंह ठगुन्ना शाखा अधिकृत 9762306948 thagunna46@gmail.com
4 यज्ञराज  लेखक यज्ञराज लेखक लेखा अधिकृत 9849652203 yr.lekhak@gmail.com
5 सत्यराज  जोशी सत्यराज जोशी शाखा अधिकृत 9858483355/091-527600 satyaraj2048@gmail.com
6 मीना  जोशी मीना जोशी शाखा अधिकृत 9848422080 meena22080@gmail.com
7 सरोज  चौधरी सरोज चौधरी शाखा अधिकृत 9848626427 chaudharysaroj876@gmail.com
8 विर  सिंह भण्डारी विर सिंह भण्डारी कम्प्युटर अधिकृत 9812688208 birsinghbhandari10@gmail.com
9 भानुभक्त  भट्टराई भानुभक्त भट्टराई सहायक पाँचौ 9848456157 bbbhattarai@outlook.com
10 विष्णु  साउद विष्णु साउद सहायक पाँचौ 9848585957 ----
11 रेवती  भट्ट रेवती भट्ट सहायक पाँचौ 9848597516 rewatibhatt40@gmail.com