पाठ्यक्रमपाँचौं महिला विकास निरीक्षक वा सो सरह -- --
सातौं हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत वा सो सरह -- --
सातौं फिसरिज अधिकृत सातौं तह वा सो -- --
सातौं भेटेरिनरी अधिकृतस्तर सातौं वा सो सरह -- --
सातौं लाइभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलेपमेन्ट अधिकृतस्तर सातौं वा सो सरह -- --
सातौं जनरल फरेष्ट्री, फरेष्ट रिसर्च र स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन अधिकृतस्तर सातौं वा सो सरह -- --
सातौं इञ्‍जि बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट अधिकृत सातौं तह वा सो -- --
सातौं शिक्षा शिक्षा प्रशासन अधिकृत सातौं तह वा सो -- --
सातौं एगृ एक्सटेन्सन, हर्टिकल्चर, एग्रोनोमी, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एगृ.इको. एण्ड मार्केटिंङ र स्वाइल साइन्स अधिकृत सातौं तह वा सो -- --
आठौं जनरल हेल्थ सर्भिसेज मेडिकल अधिकृत वा सो सरह -- --
पाँचौं कानून,सा.प्र.लेखा संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली सहायक पाँचौं‌ -- --
सातौं सिभिल जनरल, हाइवे, स्यानिटरी, इरिगेशन, हाइड्रोपावर इञ्‍जिनियर -- --
सातौं सा.प्र., लेखा र राजश्व र लेखा परीक्षण (संयुक्त र एकिकृत परीक्षा) अधिकृतस्तर सातौं वा सो सरह -- --
चौथो सहायक -- --
चौथो सहायक कम्य्युटर अपरेटर -- --
पाँचौं कम्य्युटर अपरेटर -- --
चौथो सर्भे अमिन -- --
पाँचौं सर्भे सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक -- --
पाँचौं फार्मेसि फार्मेसि सहायक -- --
चौथो फिसरिज,भेटेरिनरी, लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरि डेभलपमेन्ट नायव प्राविधिक सहायक वा सोे सरह -- --
पाँचौं शिक्षा प्रशासन निरीक्षण प्राविधिक सहायक -- --
पाँचौं हेल्थ इन्स्पेक्सन हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह -- --
चौथो हेल्थ इन्सपेक्सन अ‍‍.हे.व. -- --
चौथो पब्लिक हेल्थ नर्सिंङ्ग अ‍‍.न.मि. -- --
चौथो आयुर्वेद वैद्य -- --
पाँचौं आयुर्वेद कविराज/आयुर्वेद सहायक -- --
चौथो मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी जनरल मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी ल्याब असिष्टेन्ट -- --
पाँचौं मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी जनरल मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी ल्याब टेक्निसियन -- --
पाँचौं पब्लिक हेल्थ नर्सिंङ्ग पब्लिक हेल्थ नर्स -- --
पाँचौं जनरल नर्सिंङ्ग स्टाफ नर्स -- --
पाँचौं फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमे प्राविधिक सहायक वा सो सरह -- --
चौथो प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन नायव प्राविधिक सहायक -- --
पाँचौं प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन प्राविधिक सहायक -- --
श्रेणी विहिन जनरल फरेष्ट्री वन रक्षक -- --
चौथो सिभिल स्यानिटरी खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन -- --
पाँचौं सिभिल बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट सब-इञ्‍जिनियर -- --
चौथो सिभिल जनरल, हाइवे, इरिगेशन, हाइड्रोपावर र हाइड्रोलोजी असिष्टेण्ट सब इञ्‍जिनियर -- --
पाँचौं सिभिल जनरल, हाइवे, स्यानिटरी, इरिगेशन, हाइड्रोपावर र हाइड्रोल सब-इञ्‍जिनियर -- --
पाँचौं जनरल फरेष्ट्री, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन, फरेष्ट रिसर रेञ्‍जर -- --