loader
Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo

सबै विज्ञापन
पुरै हेर्नुहोस
पुरै विवरण
सबै नतिजा
सबै सिफारिस
प्रदेश लोक सेवा आयोगमा आज
आ.व. का:
कूल विज्ञापन:

विज्ञापित कूल पदः

0

2078-8-16
आज म्याद रहेका विज्ञापनः

0

आज दोब्बर दस्तुर म्याद रहेका विज्ञापनः

0

आजका लिखित परीक्षा कार्यक्रमः

0

आजका अन्तर्वार्ता कार्यक्रमः

0

आज अपलोड भएका लिखित नतिजाहरु

0

आज अपलोड भएका सिफारिसहरूः

0

प्रदेश लोक सेवा क्यालेन्डर
2078-8-16
No any events available!!!

फेसबुक


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2021-12-01 05:51:07
© सर्वाधिकार सुरक्षित प्रदेश लोक सेवा आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश
साइट हेरिएको :
123