यज्ञराज बोहरा

यज्ञराज बोहरा

अध्यक्ष

लक्ष्मण बहादुर खड्का

लक्ष्मण बहादुर खड्का

सदस्य

भागरथी राना

भागरथी राना

सदस्य

 
रामहरि  ज्ञवाली

रामहरि ज्ञवाली

सचिव

 
सबै विज्ञापन
पुरै हेर्नुहोस
पुरै विवरण
सबै नतिजा
सबै सिफारिस
आ.व. का:
कूल विज्ञापन:

विज्ञापित कूल पदः

0

2079-6-18
आज म्याद रहेका विज्ञापनः

4

आज दोब्बर दस्तुर म्याद रहेका विज्ञापनः

0

आजका लिखित परीक्षा कार्यक्रमः

0

आजका अन्तर्वार्ता कार्यक्रमः

0

आज अपलोड भएका लिखित नतिजाहरु

0

आज अपलोड भएका सिफारिसहरूः

0

प्रदेश लोक सेवा क्यालेन्डर
2079-6-18