यज्ञराज बोहरा

यज्ञराज बोहरा

अध्यक्ष

लक्ष्मण बहादुर खड्का

लक्ष्मण बहादुर खड्का

सदस्य

भागरथी राना

भागरथी राना

सदस्य

 
पुष्कर   न्यौपाने

पुष्कर न्यौपाने

सचिव

मो.नं.: 091527600

इमेल:

प्रवक्ता

हिरालाल  चौधरी

हिरालाल चौधरी

उपसचिव

मो.नं.: 091527600

इमेल: chyhira2028@gmail.com

सूचना अधिकारी

सत्यराज  जोशी

सत्यराज जोशी

शाखा अधिकृत

मो.नं.: 9858483355/091-527600

इमेल: satyaraj2048@gmail.com

 
सबै विज्ञापन
पुरै हेर्नुहोस
पुरै विवरण
सबै नतिजा
सबै सिफारिस
कूल विज्ञापन:

9

विज्ञापित कूल पदः

1091

2081-01-06
आज म्याद रहेका विज्ञापनः

0

आज दोब्बर दस्तुर म्याद रहेका विज्ञापनः

0

आजका लिखित परीक्षा कार्यक्रमः

0

आजका अन्तर्वार्ता कार्यक्रमः

0

आज अपलोड भएका लिखित नतिजाहरु

आज अपलोड भएका सिफारिसहरूः

0

प्रदेश लोक सेवा क्यालेन्डर
2081-01-06