यज्ञराज बोहरा

यज्ञराज बोहरा

अध्यक्ष

लक्ष्मण बहादुर खड्का

लक्ष्मण बहादुर खड्का

सदस्य

भागरथी राना

भागरथी राना

सदस्य

 
टुवराज  पोख्रेल

टुवराज पोख्रेल

सचिव

मो.नं.: 091-527604

इमेल:

प्रवक्ता

हिरालाल  चौधरी

हिरालाल चौधरी

उपसचिव

मो.नं.: 091527600

इमेल: chyhira2028@gmail.com

सूचना अधिकारी

सत्यराज  जोशी

सत्यराज जोशी

शाखा अधिकृत

मो.नं.: 9858483355

इमेल: satyaraj2048@gmail.com

 
सबै विज्ञापन
पुरै हेर्नुहोस
पुरै विवरण
सबै नतिजा
सबै सिफारिस
कूल विज्ञापन:

8

विज्ञापित कूल पदः

1091

2080-02-20
आज म्याद रहेका विज्ञापनः

0

आज दोब्बर दस्तुर म्याद रहेका विज्ञापनः

0

आजका लिखित परीक्षा कार्यक्रमः

0

आजका अन्तर्वार्ता कार्यक्रमः

0

आज अपलोड भएका लिखित नतिजाहरु

0

आज अपलोड भएका सिफारिसहरूः

0

प्रदेश लोक सेवा क्यालेन्डर
2080-02-20