यज्ञराज बोहरा

यज्ञराज बोहरा

अध्यक्ष

लक्ष्मण बहादुर खड्का

लक्ष्मण बहादुर खड्का

सदस्य

भागरथी राना

भागरथी राना

सदस्य

 
वेदप्रसाद  भण्डारी

वेदप्रसाद भण्डारी

सचिव

प्रवक्ता

हिरालाल  चौधरी

हिरालाल चौधरी

उपसचिव

मो.नं.: 091527600

इमेल: chyhira2028@gmail.com

 
सबै विज्ञापन
पुरै हेर्नुहोस
पुरै विवरण
सबै नतिजा
सबै सिफारिस
कूल विज्ञापन:

10

विज्ञापित कूल पदः

1091

2081-03-31
आज म्याद रहेका विज्ञापनः

0

आज दोब्बर दस्तुर म्याद रहेका विज्ञापनः

0

आजका लिखित परीक्षा कार्यक्रमः

0

आजका अन्तर्वार्ता कार्यक्रमः

0

आज अपलोड भएका लिखित नतिजाहरु

आज अपलोड भएका सिफारिसहरूः

0

प्रदेश लोक सेवा क्यालेन्डर
2081-03-31