विषयविज्ञ वा विशेषज्ञले रोष्टर सूचीका लागि अनलाइन मार्फत नाम दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना