इञ्‍जि, सिभिल, असिष्टेण्ट सब इञ्‍जिनियर पदको केही परीक्षा केन्द्र संशोधन सम्बन्धी सूचना