इञ्‍जि, सिभिल, असिष्टेण्ट सब इञ्‍जिनियर र इञ्‍जि, स्यानिटरी, खा.प. स.टे. पदको केही परीक्षा केन्द्र संशोधन सम्बन्धी सूचना